Advokatvaktene onsdag 18.11 og 16.12 er av Advokatforeningen i Telemark avlyst pga smittevernhensyn.

 
Dersom situasjonen tillater det, reetableres ordningen f.o.m. januar 2021.
 
Vi kommer da tilbake med evt. datoer.
Translate »