Har du et juridisk spørsmål du gjerne skulle hatt svar på?

Høsten 2021 kan du onsdagene 25. august, 22. september, 20. oktober og 17. november du få gratis juridisk hjelp via Advokatvakten på Bamble bibliotek og litteraturhus kl 17-19. Advokatvakten i desember er avlyst.

Advokatvakten er et gratis tilbud hvor du kan møte opp og få inntil 30 minutters juridisk rådgivning av medlemmer av Advokatforeningen. Oppmøte senest kl. 17, det er mulig å få kølapp fra kl 16.30.

Mange får avklart sitt juridiske spørsmål gjennom et besøk på Advokatvakten. Ikke alle saker lar seg løse på 30 minutter, men mange bruker også Advokatvakten til å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med og eventuelt få råd om hvordan de kan følge opp saken sin i fortsettelsen.

Du får best utbytte av et besøk på Advokatvakten dersom du har forberedt deg godt. Skriv gjerne ned spørsmålene dine på forhånd. Lag gjerne en oversikt over saken din der alle viktige henvendelser er skrevet ned og datert i riktig rekkefølge. Ta med brev og dokumenter som du mener er viktige for saken din og sorter dem etter dato.

Translate »