Velkommen til et nytt tilbud på Bamble bibliotek og litteraturhus – Åpen lesegruppe

Tirsdag 10. november starter vi et vi med et nytt tilbud på biblioteket – åpen lesegruppe!
 
I den åpne lesegruppen leser vi en novelle og et dikt hver gang. Du behøver ikke ha lest noe på forhånd eller forberedt deg på andre måter, det er nemlig alltid en overraskelse hvilke tekster leseleder og bibliotekar Jorunn velger å lese høyt!
Her er det ikke litterær kunnskap og analyse som står i sentrum, men teksten og menneskene som leser den sammen.
 
Alle er velkommen til å være med å snakke om – og utforske – teksten i gruppen, eller velge bare å lytte, hvis en ikke føler for å si noe.

Foreløpig har vi satt opp 3 tirsdager, som er 2. tirsdag i måneden, alle gangene kl 12.00-13.30:
10/11: https://tikkio.com/tickets/20466-apen-lesegruppe
8/12: https://tikkio.com/tickets/20467-apen-lesegruppe
12/1: https://tikkio.com/tickets/20468-apen-lesegruppe

Det er kun plass til 6 deltakere, og billett reserveres på Tikkio.com. Ønsker du å delta på flere må du hente ut en gratis billett pr gang.

Smittevern:

  • Arrangementet vil ha et begrenset antall plasser. Dette er for at vi skal kunne gjennomføre avstandsregelen mellom stolene.
  • Alle som skal delta på et arrangement (også gratisarrangement) må hente/kjøpe billetter på tikkio.com. Der registreres navn og mobilnummeret til den som kjøper billetter. Vi må vite nøyaktig antall som skal delta og kunne finne igjen navn av hver enkelt i tilfellet smitten må spores. Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
  • Korona-restriksjonene vil følge de føringene som er gjeldende da arrangementet skal gjennomføres. Det betyr at ved eventuelle innskrenkinger eller utvidelser, kan antall billetter minkes eller økes.
  • Når man har bestilt gratisbilletter som man allikevel ikke får brukt så gi beskjed til biblioteket/avbestill dem slik at vi kan legge dem ut som tilgjengelig igjen.
  • Informasjon om forholdsreglene angående smittevern er hengt opp på bibliotek og litteraturhuset. Følg disse reglene!
  • Bli hjemme hvis du er syk eller føler deg uvel, også ved milde symptomer.
Translate »