Forstørrelsesglass og katalysator: Hva har vi lært?

«Nå er det tid for å tenke annerledes og nytt om økonomi, globalisering, ulikhet og miljø.»

Velkommen til et foredrag om samfunnet etter Covid-19 pandemien med Thomas Hylland Eriksen torsdag 26. august kl 19.00 på Bamble bibliotek og litteraturhus.

Det er gratis inngang, men kun plass til 40 stk. Gratisbillett kan bestilles på https://tikkio.com/…/23869-forstorrelsesglass-og… 

Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer.

Arrangementet er støttet av Fritt ord, og er i samarbeid med Folkeakademiet.

Smittevern:

  • Arrangementet vil ha et begrenset antall plasser. Dette er for at vi skal kunne gjennomføre avstandsregelen mellom stolene.
  • Alle som skal delta på et arrangement (også gratisarrangement) må hente/kjøpe billetter på tikkio.com. Der registreres navn og mobilnummeret til den som kjøper billetter. Vi må vite nøyaktig antall som skal delta og kunne finne igjen navn av hver enkelt i tilfellet smitten må spores. Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
  • Korona-restriksjonene vil følge de føringene som er gjeldende da arrangementet skal gjennomføres. Det betyr at ved eventuelle innskrenkinger eller utvidelser, kan antall billetter minkes eller økes.
  • Når man har bestilt gratisbilletter som man allikevel ikke får brukt så gi beskjed til biblioteket/avbestill dem slik at vi kan legge dem ut som tilgjengelig igjen.
  • Informasjon om forholdsreglene angående smittevern er hengt opp på bibliotek og litteraturhuset. Følg disse reglene!
  • Bli hjemme hvis du er syk eller føler deg uvel, også ved milde symptomer.
 
 
Translate »