Sommerles

Vold og overgrep mot kvinner har til alle tider eksistert, og historien forteller om et fenomen som har gått fra å være et privat anliggende til samfunnsproblem og folkehelseutfordring, men har det endret noe?

Er vold mot kvinner et spørsmål om likestilling, rettigheter og kvinnekamp, eller handler det om individ, relasjon og kultur?
Hvor og hvem er foregangskvinnene i dag? Kan omfanget av vold mot kvinner endres uten at menn gjør det til sitt?
 
Velkommen 17. september kl 18.00 til et foredrag med Inger Lise Stølsvik som er daglig leder ved SMISO Telemark, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark. Hun har i hele sitt yrkesliv arbeidet med mennesker og familier i krise, Inger Lise er en mye brukt foreleser. Hun er utdannet jurist, har master i rettsvitenskap, med hovedvekt på barn og oppdragervold.
 
Gratis inngang, men billett må hentes på biblioteket/tikkio.com.
 
 
 

Smittevern:

  • Arrangementet vil ha et begrenset antall plasser. Dette er for at vi skal kunne gjennomføre avstandsregelen mellom stolene.
  • Alle som skal delta på et arrangement (også gratisarrangement) må hente/kjøpe billetter på tikkio.com. Der registreres navn og mobilnummeret til den som kjøper billetter. Vi må vite nøyaktig antall som skal delta og kunne finne igjen navn av hver enkelt i tilfellet smitten må spores. Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
  • Korona-restriksjonene vil følge de føringene som er gjeldende da arrangementet skal gjennomføres. Det betyr at ved eventuelle innskrenkinger eller utvidelser, kan antall billetter minkes eller økes.
  • Når man har bestilt gratisbilletter som man allikevel ikke får brukt så gi beskjed til biblioteket/avbestill dem slik at vi kan legge dem ut som tilgjengelig igjen.
  • Informasjon om forholdsreglene angående smittevern er hengt opp på bibliotek og litteraturhuset.
    Følg disse reglene!
  • Bli hjemme hvis du er syk eller føler deg uvel, også ved milde symptomer.

Arrangementet er en del av litteraturfestivalen Bjørg Vik-dagene, og et samarbeid med Litteraturgarasjen.

 
 
Translate »