​Velkomment til et foredrag med Tore H Wiik om Sørlandske hovedvei – Norges mest legendariske vei onsdag 2. desember kl. 19.00.

«Sørlandske hovedvei – en veinostalgisk kjøreguide» ble utgitt august 2020. Det er den femte boka om legendariske veier. Emnet engasjerer, og Tore H. Wiik har gjennomført nærmere 100 foredrag om emnet i ulike fora.
 
I foredraget tar han først for seg litt om vår «samtids» veihistorie, det vil si fra ca 1900-tallet og fremover, og hvordan man omsider fikk et gjennomgående system av stamveier under navnet «riksveier». Deretter går han inn på begrepet «Sørlandske hovedvei» med spesiell fokus på Grenland. Under foredraget vises også flere nye og gamle filmsnutter.
 
 
Tore H Wiik er sivilingeniør av utdanning, og har i de siste årene arbeidet mye med undervisning på universiteter og høyskoler. Det er hans interesse for generell transporthistorie som har ført ham videre til veihistorie.
 
Tore H Wiik har websiden www.riksvei.no og www.underveis-tw.no og youtube-kanalen www.youtube.com/torewiik.
 
Arrangementet er gratis, men billett må hentes ut på tikkio.com.
Smittevern:

  • Arrangementet vil ha et begrenset antall plasser. Dette er for at vi skal kunne gjennomføre avstandsregelen mellom stolene.
  • Alle som skal delta på et arrangement (også gratisarrangement) må hente/kjøpe billetter på tikkio.com. Der registreres navn og mobilnummeret til den som kjøper billetter. Vi må vite nøyaktig antall som skal delta og kunne finne igjen navn av hver enkelt i tilfellet smitten må spores. Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
  • Korona-restriksjonene vil følge de føringene som er gjeldende da arrangementet skal gjennomføres. Det betyr at ved eventuelle innskrenkinger eller utvidelser, kan antall billetter minkes eller økes.
  • Når man har bestilt gratisbilletter som man allikevel ikke får brukt så gi beskjed til biblioteket/avbestill dem slik at vi kan legge dem ut som tilgjengelig igjen.
  • Informasjon om forholdsreglene angående smittevern er hengt opp på bibliotek og litteraturhuset. Følg disse reglene!
  • Bli hjemme hvis du er syk eller føler deg uvel, også ved milde symptomer.
Translate »