Sommerles

Velkommen til temakveld om søvn for deg som jevnlig sliter med søvn og som ønsker å gjøre noe med det!

13. oktober kl 18.00 ønsker vi velkommen til en kurskveld der målet er at du skal lære om søvn og gode søvnvaner, bli mer fornøyd med søvnen din og sove bedre.
Kurset varer i 2 timer, og er gratis. Men du må melde deg på via Tikkio.com.
Det blir delt ut vannflaske og frukt til deltakerne.
 
Kurset er i bibliotekets lokaler og blir holdt av Frisklivssentralen Frisk bris.
 

Smittevern:

  • Arrangementet vil ha et begrenset antall plasser. Dette er for at vi skal kunne gjennomføre avstandsregelen mellom stolene.
  • Alle som skal delta på et arrangement (også gratisarrangement) må hente/kjøpe billetter på tikkio.com. Der registreres navn og mobilnummeret til den som kjøper billetter. Vi må vite nøyaktig antall som skal delta og kunne finne igjen navn av hver enkelt i tilfellet smitten må spores. Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
  • Korona-restriksjonene vil følge de føringene som er gjeldende da arrangementet skal gjennomføres. Det betyr at ved eventuelle innskrenkinger eller utvidelser, kan antall billetter minkes eller økes.
  • Når man har bestilt gratisbilletter som man allikevel ikke får brukt så gi beskjed til biblioteket/avbestill dem slik at vi kan legge dem ut som tilgjengelig igjen.
  • Informasjon om forholdsreglene angående smittevern er hengt opp på bibliotek og litteraturhuset.
    Følg disse reglene!
  • Bli hjemme hvis du er syk eller føler deg uvel, også ved milde symptomer.
 
 
Translate »