​UTSATT
Velkommen til et foredrag om Vikingtid i Vestmar – torsdag 26. november kl. 19.00.

Foredraget er utsatt. Vi kommer tilbake med ny tid så snart vi vet vi kan gjennomføre foredraget.


Foredraget er Bamble – Vestmar – du bor i historien!

I Bamble er det gjort flere spennende funn fra vikingtiden.
Vi får et innblikk i noen av disse funnene, og hva de kan fortelle om hvordan vikingene levde og tenkte innen handel, politikk og religion.

Resultatene av arkeologiske undersøkelser gjort de siste tiårene viser at området er helt sentral for framveksten av handelen med Europa.
Brynestein fra Eidsborg og jernproduksjon var med på å skape den epoken vi kjenner som vikingtid. Det er heller ikke en tilfeldighet at det er her vi finner de første sporene av den tidligste kristningen av Norge på 900-tallet.

Foredragsholder: Professor Bjørn Bandlien ved Universitetet i Sørøst som blant annet underviser i middelalder- og vikingtid, og er også interessert i kultur- og kjønnsforskning.

Gratis inngang! Første mann til mølla -kun plass til 40 stk. Billett må hentes ut på tikkio.com av smittevernhensyn på forhånd.

Arrangementet er i et samarbeid med Vestmar Vikinglag.

Smittevern:

  • Arrangementet vil ha et begrenset antall plasser. Dette er for at vi skal kunne gjennomføre avstandsregelen mellom stolene.
  • Alle som skal delta på et arrangement (også gratisarrangement) må hente/kjøpe billetter på tikkio.com. Der registreres navn og mobilnummeret til den som kjøper billetter. Vi må vite nøyaktig antall som skal delta og kunne finne igjen navn av hver enkelt i tilfellet smitten må spores. Har du kjøpt billetter på vegne av andre, er du kontaktperson for din gruppe i en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
  • Korona-restriksjonene vil følge de føringene som er gjeldende da arrangementet skal gjennomføres. Det betyr at ved eventuelle innskrenkinger eller utvidelser, kan antall billetter minkes eller økes.
  • Når man har bestilt gratisbilletter som man allikevel ikke får brukt så gi beskjed til biblioteket/avbestill dem slik at vi kan legge dem ut som tilgjengelig igjen.
  • Informasjon om forholdsreglene angående smittevern er hengt opp på bibliotek og litteraturhuset. Følg disse reglene!
  • Bli hjemme hvis du er syk eller føler deg uvel, også ved milde symptomer.
Translate »